ข้อตกลงและการใช้งานข้อตกลง
Meejai.com
06/08/2009

          Meejai.com เป็นเว็บไซต์ให้บริการพื้นที่และแบ่งปันเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการ (ตามที่ระบุไว้ในวรรคต่อไปนี้) เพื่อจัดเก็บภาพและวิดีโอและแบ่งปันเนื้อหาเหล่านั้นผ่านอินเทอร์เน็ตและสร้างประวัติข้อมูลส่วนบุคคล (Profile) ที่ไม่ซ้ำกันแบบออนไลน์

          บริการที่มีให้โดย Meejai รวมทั้งเว็บไซต์และเนื้อหารวมถึงรูปภาพ (Image) เสียง(Audio) ภาพเคลื่อนไหว(Video)และเสียงประกอบ(Sound Accompany) พื้นที่ฝากไฟล์และแบ่งปัน บนเว็บไซต์และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโปรแกรมประยุกต์และบริการโปรแกรมจัดการเนื้อหา เพื่อลิงค์ไปยังพันธมิตรผู้ให้บริการการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ Meejai APIs, และสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติและเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบริการ URL ที่ใช้โดย Meejai หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการได้ตลอดเวลาโดย Meejai ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Meejai (เรียกรวมว่า "Meejai Service" หรือ บริการ Meejai) ที่ Meejai บริการพื้นที่และแบ่งปันเนื้อหาในประเทศไทย

          โดยเงื่อนไขนี้ การใช้งานข้อตกลง กำหนดผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการ Meejai การใช้เว็บไซต์ยังเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ตามที่ Meejai ซึ่งจดทะเบียนลงในข้อตกลงที่อ้างอิงถึงนี้ ในการใช้บริการ Meejai คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ไม่ว่าคุณเป็น "ผู้เข้าชม" (ซึ่งหมายความว่าคุณเพียงใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ รวมทั้งผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือใช้บริการ Meejai โดยการลงทะเบียน) หรือคุณเป็น "สมาชิก" (ซึ่งหมายความว่าคุณได้ลงทะเบียนกับ Meejai) ที่คำว่า "ผู้ใช้" หมายถึงผู้เข้าชมหรือสมาชิก คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใช้บริการ Meejai รวมถึงข้อมูล เนื้อหา วัสดุ ผลิตภัณฑ์และบริการในเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะเข้าถึงหรือมีการใช้งาน)

          หากคุณยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างระมัดระวังและบันทึกเก็บไว้ ถ้าคุณไม่เห็นพ้องที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้และไม่ต้องการปฏิบัติตาม คุณควรออกจากเว็บไซต์และยุติการใช้บริการ Meejai ทันที หากคุณต้องการใช้ประโยชน์ของบริกร Meejai โปรดอ่านข้อตกลงนี้และรับรองว่าคุณยอมรับในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน ข้อตกลงนี้รวมถึงนโยบายสำหรับ Meejai การยอมรับการใช้บริการและเนื้อหาใน Meejai (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ด้านล่าง) สำหรับการเผยแพร่หรือแสดงเนื้อหา ทั้งในหรือผ่าน Meejai และบริการที่มีสิทธิและพันธกรณีเกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขการใช้งานบริการ Meejai และเนื้อหาที่ใช้งานทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai เพื่อที่จะเข้าร่วมใช้ในบางบริการของ Meejai คุณอาจได้รับแจ้งว่าคุณจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาและ/หรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจาก Meejai นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ Meejai สามารถใช้ได้กับบริการที่คุณเลือกที่จะเข้าร่วมเพิ่มเติมจากที่ลงทะเบียนลงในข้อตกลงนี้ คุณอาจได้รับสำเนาของข้อตกลงนี้โดยส่งผ่านอีเมลล์ของเราที่ support.meejai@gmail.com, หัวเรื่อง ข้อตกลงและการใช้งานข้อตกลง

          Meejai อาจแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลเมื่อปรากฏประกาศโดย Meejai บนเว็บไซต์ ท่านยังคงใช้บริการ Meejai หลังจากที่ Meejai ประกาศมีการปรับปรุงข้อตกลง ซึ่งหมายความว่าคุณยอมรับการแก้ไขข้อตกลง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรตรวจทานข้อตกลงนี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าท่านยอมรับต่อข้อตกลงที่ปรับปรุงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดระมัดระวังข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณเผยแพร่หรือแสดง ทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai และข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณจัดทำขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมไปยังผู้ใช้อื่นๆ

          ประวัติข้อมูลส่วนบุคคล(Profile) ของคุณและเนื้อหาใดๆที่คุณส่งขึ้นไปยัง Meejai อาจไม่ตรงกับลักษณะรูปแบบใดๆ ของข้อห้ามของเนื้อหาที่อธิบายในส่วนข้อ 8 แต่หากข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของผู้ใช้บริการ Meejai (ตัวอย่างเช่นในประวัติข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหา ข้อความหรือรูปภาพ / วิดีโอ) อาจในทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่ได้รับอนุญาต, ไม่ได้การยินยอม หรือละเมิดข้อตกลงนี้ ไม่ถือว่า Meejai มีภาระรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อเนื้อหาดังกล่าว

          หากคุณสงสัย หรือพบเห็นเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดของบริการ Meejai โดยบุคคลใดก็ตาม กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ support_meejai@gmail.com พร้อมทั้งหน้า URL ที่สงสัยหรือพบว่ามีการกระทำผิดข้อตกลง

          Meejai ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวเพื่อปฏิเสธ, ปฏิเสธที่จะแสดงข้อความเนื้อหาหรือลบข้อความเนื้อหา (รวมทั้งคำอธิบาย, ความคิดเห็น, รูปภาพหรือวิดีโอ) ของคุณหรือปฏิเสธ, จำกัดระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณในทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ Meejai เมื่อใดก็ได้เพื่อการใดๆ หรือไม่มีเหตุผล หรือโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรืออธิบายหรือรับผิดชอบแต่อย่างใด

          Meejai ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของรูปภาพวิดีโอและบัญชีประวัติส่วนบุคคล และ/หรือปฏิเสธ, จำกัดระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณในทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ Meejai

          Meejai สามารถใช้ดุลยพินิจตัดสินได้แต่เพียงผู้เดียว ว่าคุณมีการละเมิดข้อตกลงนี้หรือแสดงพฤฒิกรรมที่เป็นอันตรายต่อ Meejai และ/หรือผู้ใช้ท่านอื่น

          1 การมีสิทธิ์เข้าร่วม
          ในการใช้บริการ Meejai คุณต้องรับรองและรับประกันว่า
          (ก) คุณจะลงทะเบียนข้อมูลทั้งหมด ด้วยความสัตย์จริงและถูกต้อง
          (ข) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
          (ค) คุณมีอายุอย่างน้อย 14 ปีหรือมากกว่า และ
          (ง) คุณจะใช้บริการ Meejai โดยไม่ละเมิดกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ

          การใช้บริการ Meejai และ/หรือการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกสำหรับบริการ Meejai ("สมาชิก") จะถือเป็นโมฆะทันที หากข้อมูลหรือพฤฒิกรรมการใช้งานของท่านไม่เป็นไปตามที่รับรองและรับประกันไว้

          2 เงื่อนไข
          ข้อตกลงนี้และประกาศแสดงข้อความหรือเนื้อหาการแก้ไขข้อตกลงนี้โดย Meejai จะยังคงอำนาจเต็มและมีผลบังคับในขณะที่คุณใช้บริการ Meejai

          คุณอาจยกเลิกสมาชิกภาพของคุณเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยทำตามคำแนะนำในบัญชีหน้าตัวเลือก

          Meejai อาจยกเลิกสมาชิกภาพของคุณเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนใดๆหรือไม่มีเหตุผลหรือโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรืออธิบายหรือรับผิดชอบใดๆ แม้หลังจากที่สมาชิกและ/หรือการใช้บริการ Meejai ถูกยกเลิก ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลครบถ้วน

          3 ค่าธรรมเนียม
          สมาชิกจะถูกจำกัดการใช้งานที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งคน นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับรูปแบบการใช้งานให้เป็น บัญชีสมาชิกพิเศษซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่ต้องมีการชำระเงิน

          ในกรณีที่ท่านมีสิทธิในการใช้งานบัญชีแบบธรรมดา (ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม) รวมทั้งบัญชีสมาชิกพิเศษ บัญชีของคุณใน Meejai จะเป็นของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและใช้ประโยชน์

          คุณจะถูกจำกัดการใช้งานขนาดไฟล์เนื้อหาข้อมูล, ปริมาณการใช้งาน และ จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านตามระดับ ที่อธิบายในหน้าเปรียบเทียบ

          Meejai ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ Meejai และเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจ หากการเป็นสมาชิก Meejai ของคุณถูกยกเลิก เนื่องจากคุณได้ละเมิดสัญญา คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์การคืนเงินใดๆ แม้จะไม่ได้ใช้บริการ แม้จะมีการชำระค่าธรรมเนียมหรือมีการชำระเงิน (ถ้ามี)

          4 รหัสผ่าน
          เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก คุณจะต้องเลือกรหัสผ่าน และคุณจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านเป็นความลับ

          คุณตกลงที่จะไม่ใช้บัญชี ที่มีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านเป็นของสมาชิกรายอื่น หรือเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลที่สาม

          คุณตกลงที่จะแจ้ง Meejai ให้ทราบโดยทันทีหากคุณสงสัย ว่ามีผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้งานบัญชีหรือเข้าถึงรหัสผ่านของท่าน

          คุณเป็นบุคคลเดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของบัญชีของท่าน

          5 การใช้งานโดยผู้ใช้
          บริการ Meejai เป็นบริการสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้ และอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการส่งเสริมการขายได้เช่นกัน แต่การใช้งานเพื่อพาณิชย์โดยตรงจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้การรับรองโดยเฉพาะหรือได้รับมอบอำนาจโดย Meejai

          Meejai ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาในเชิงพาณิชย์โดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ทั้งข้อมูล ข้อความ เนื้อหาที่ผิดกฎหมายและ/หรือ การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริการ Meejai รวมทั้งการเรียกเก็บชื่อผู้ใช้ รหัสสมาชิกผู้ใช้ และ/หรือที่อยู่อีเมลล์ของผู้ใช้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือลักษณะข้อมูล ข้อความ เนื้อหา ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือว่าจ้างบุคคลที่สาม สร้างข้อมูล ข้อความ เนื้อหา เพื่อส่งเสริมการขาย หรือซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมประวัติส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการหาเงิน ล้วนเป็นลักษณะการใช้งานที่ต้องห้ามทั้งสิ้น โฆษณาเชิงพาณิชย์ ลิงค์เครือข่าย(Affiliate Links) การใช้งานในลักษณะเพื่อชักจูงหรือชวนเชื่อ และรูปแบบอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจถูกลบออกจากบริการ ทั้งข้อมูล ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ เสียง วิดีโอ และ/หรือประวัติส่วนบุคคลของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือมีคำอธิบายและอาจเป็นผลสิ้นสุดของสมาชิกภาพ

          Meejai ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตในการใช้งานบริการ Meejai

          6 กรรมสิทธิ์ในเนื้อหาใน Meejai
          6.1 Meejai ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ ต่อผลงานของเจ้าของข้อมูล ข้อความ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง งานดนตรี งานประพันธ์ แอปพลิเคชันหรือเอกสารอื่นๆ (เรียกรวมว่า "เนื้อหา") ที่คุณเผยแพร่หรือแสดง ทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai

          การแสดงหรือการเผยแพร่หรือการโพสต์ (“Post”) เนื้อหาใดๆ ทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai ถือว่าคุณให้สิทธิ์ Meejai และผู้ใช้คนอื่นๆที่ไม่ใช่แต่เพียงผู้เดียว ทั้งแบบธรรมดา และแบบชำระเงิน บุคคลทั่วไป ทั่วโลก ไม่จำกัดให้ เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ลบ, เพิ่มเติม, คัดลอกไปยังที่สาธารณะชน ดำเนินการแสดง ทำซ้ำและแปลเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่บางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ในรูปแบบใดๆ ผ่านสื่อใดๆ ช่องทางใดๆ เว้นแต่เนื้อหานั้นคุณจะกำหนดเป็นเนื้อหา "ส่วนบุคคล" จะไม่ได้รับการเผยแพร่หรือแสดงในบริการ Meejai

          Meejai และ/หรือผู้ใช้อื่นๆ สามารถ คัดลอก พิมพ์ หรือแสดงเนื้อหา ต่อสาธารณะภายนอกบริการ Meejai โดยไม่จำกัดเพียงผ่านเว็บหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือใช้นำไปงาน (ตัวอย่างเช่นผู้ใช้บริการสามารถที่จะสั่งพิมพ์เนื้อหา หรือเสื้อยืดและสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะใกล้เคียง เหมือน หรือคล้ายคลึงกันได้)

          หลังจากที่คุณลบเนื้อหาของคุณจากเว็บไซต์ Meejai เนื้อหาที่เผยแพร่หรือแสดงด้วยบริการ Meejai จะถูกยุติการเผยแพร่หรือแสดงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ ณ เวลา ดังกล่าวเมื่อยุติการเผยแพร่หรือแสดง เนื้อหาดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาบน Meejai นั้นจะยุติลงทันที

         หากการเผยแพร่หรือแสดงเนื้อหาของคุณนอกเว็บไซต์ Meejai ด้วยบริการ Meejai หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลเนื้อหาเดิมมาเป็นแบบ "ส่วนบุคคล" แล้ว เราจะยุติการเผยแพร่หรือแสดงเนื้อหาดังกล่าว ด้วยบริการ Meejai นอกเว็บไซต์ Meejai โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

         Meejai จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่หรือแสดง โดยไม่ใช่ วิธีการเผยแพร่หรือแสดงจากบริการMeejai


          6.2 คุณรับรองและรับประกันว่า
          (i) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาที่เผยแพร่หรือแสดงโดยคุณ ทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai หรือมีสิทธิ์ที่จะให้สิทธิ์อนุญาตในการใช้เนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

          (ii) การใช้และการผยแพร่หรือแสดงของเนื้อหาทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว
สิทธิส่วนบุคคล สิทธิสาธารณะ สิทธิมนุษยชน ลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใดก็ตาม
และ

          (iii) การเผยแพร่หรือแสดงเนื้อหาในเว็บไซต์ ไม่ได้ส่งผลให้มีการฝ่าฝืนสัญญาระหว่างคุณและบุคคลที่สาม คุณยินยอมที่จะชำระหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาหรือสิทธิ ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากเนื้อหาที่คุณนำมาใช้ เผยแพร่หรือแสดงทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai

          6.3 ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือเนื้อหาใดๆ ของ Meejai ที่เกิดขึ้นจากบริการ Meejai ( "Meejai Content") ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกฎหมายอื่นๆและ Meejai เป็นเจ้าของและ สงวนไว้ทั้งหมดซึ่งสิทธิในเนื้อหาและบริการของ Meejai

          Meejai ขอสงวนสิทธิ์ผู้ใช้ จำกัด ลบล้าง ยกเลิก เพิกถอน เรียกคืน ไม่ยินยอม หรือไม่อนุญาต ในการทำซ้ำเผยแพร่หรือแสดงเนื้อหาของ Meejai (ไม่รวมโค้ด และ/หรือ ซอฟต์แวร์ใดๆ) แก่คุณแต่เพียงผู้เดียวเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และบริการ Meejai

          6.4 ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือเนื้อหาใดๆ ของ Meejai ที่เกิดขึ้นจากบริการ Meejai ( "Meejai Content") คุณไม่สามารถ คัดลอก แก้ไข แปล เผยแพร่ออกอากาศ ส่ง แจกจ่าย ดำเนินการแสดงหรือขายเนื้อหาใดๆที่ปรากฏทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามข้อตกลงนี้

          6.5 Meejai สามารถใช้งานรูปแบบหรือเทคนิคที่จำเป็นต่อการให้บริการ Meejai รวมทั้งการเข้ารหัสภาษา แปลงรหัสทางโปรแกรม และ/หรือการจัดรูปแบบเนื้อหา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตลอดเนื้อหาทั้งหมดของบริการ Meejai

          6.6 แม้ว่าเว็บไซต์และบริการ Meejai อื่นๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่จะมีโอกาสที่เว็บไซต์หรือบริการMeejai อื่น เกิดความผิดพลาดในระบบ เมื่อถึงกำหนดการบำรุงรักษา หรือกำหนดการปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือการซ่อมแซมฉุกเฉิน หรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการเชื่อมโยงการสื่อสารและอุปกรณ์ที่เกินกว่าการควบคุมของ Meejai
ดังนั้น แม้ว่าปกติ Meejai จะลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อตกลงนี้เท่านั้น Meejai ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

          เนื้อหาที่เผยแพร่หรือแสดงทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai เมื่อถูกลบโดย Meejai อาจจะบางส่วนเท่านั้นที่ถูกจัดเก็บไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกมัดทางกฎหมายและจะไม่ถูกต้องกู้คืนโดยไม่มีคำสั่งศาล ดังนั้น Meejai สนับสนุนให้คุณเก็บรักษาหรือสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณเอง

          Meejai ไม่ใช่ผู้ให้บริการจัดเก็บสำรองข้อมูลหรือเนื้อหา ดังนั้น Meejai และบริการ Meejai จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาของท่าน สำหรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับหรือยุติการให้บริการ Meejai หรือเกิดการสูญเสียซึ่งข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ทั้งสิ้น

          7 การเผยแพร่ หรือการแสดงเนื้อหา
          7.1 Meejai มีสิทธิ์เพิกเฉย ปฏิเสธการเผยแพร่ แสดง ประกาศหรือลบเนื้อหาใดๆ ทั้งที่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลใดๆ รวมถึงเนื้อหาที่ต้องได้รับการตัดสินเองแต่เพียงผู้เดียวของ Meejai ว่าละเมิดข้อตกลงนี้ หรืออาจผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคล หรือเป็นอันตรายต่อ หรือคุกคามความปลอดภัยของบุคคลหรือนิติบุคคล Meejai ถือว่าไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการตรวจสอบบริการ Meejai สำหรับเนื้อหาหรือพฤฒิกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม ทั้งในบัญชีสมาชิกแบบไม่ต้องชำระเงินและบัญชีสมาชิกแบบพิเศษ(ชำระค่าธรรมเนียม) และไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่สามารถแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเป็นเนื้อหาส่วนบุคคล Meejai อาจเลือกที่จะติดตามตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว เมื่อใดก็ตาม เมื่อ Meejai เลือกตรวจสอบบริการ Meejai ถือว่า Meejai ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา ไม่มีพันธกรณีที่จะต้องแก้ไข หรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการประพฤติตนของผู้ใช้ใดๆที่เผยแพร่หรือแสดงเนื้อหาดังกล่าว

          7.2 คุณเป็นบุคคลเดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณเผยแพร่หรือแสดงทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai หรือ ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังผู้ใช้อื่นๆ และเกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่น

          8 เนื้อหาและกิจกรรมต้องห้าม
          คุณต้องใช้บริการ Meejai ในลักษณะที่สอดคล้อง กับกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของประเภทเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือห้ามเผยแพร่หรือแสดงในหรือผ่านบริการ Meejai

          Meejai ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินความดคีตามกฎหมาย กับผู้ใดก็ตามที่ใช้บริการ Meejai ด้วยดุลยพินิจของ Meejai แต่เพียงผู้เดียว บทลงโทษสำหรับการละเมิดบทบัญญัตินี้รวมไปถึง การลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการลบเนื้อหาที่กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับ หรือข้อตกลงจากบริการ Meejai และยกเลิกการเป็นสมาชิก เนื้อหาที่ห้ามเผยแพร่หรือแสดง ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่อยู่ในดุลยพินิจของ Meejai แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง

          8.1 เนื้อหาที่มีลักษณะจงใจหรือส่งเสริม ให้เกิดความแตกแยกหรือดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม ทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง สังคม ทำให้เกิดความเกลียดชังหรือเป็นอันตรายทางกายภาพใดๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มใดๆ

          8.2 เนื้อหาที่มีลักษณะรบกวน ก่อกวน ก่อให้เกิดความรำคาญ ก่อให้เกิดความอับอาย ข่มขู่ หรือ ส่งเสริมการกระทำดังกล่าวต่อบุคคลอื่น

          8.3 เนื้อหาที่มีลักษณะในการหาประโยชน์จากเรื่องทางเพศหรือการใช้ความรุนแรง

          8.4 เนื้อหาที่มีลักษณะในทางลามกอนาจาร การใช้ความรุนแรง หรือ มีพฤฒิกรรที่ไม่เหมาะสม หรือมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีลักษณะดังกล่าว และไม่เหมาะสมสำหรับผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

          8.5 เนื้อหาที่มีลักษณะชักชวน เชื้อเชิญ หรือจูงใจ ผู้ที่มีข้อมูลส่วนตัวว่ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี

          8.6 เนื้อหาที่มีการเผยแพร่หรือแสดงต่อสาธารณะชน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ หรือแสดง หรือสร้างขึ้นเป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

          8.7 เนื้อหาที่มีการสร้างขึ้นเพื่อบิดเบือน หรือหลอกลวง หรือปิดบัง หรือส่งเสริมข้อมูลที่คุณรู้ว่าเป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, ข่มขู่, ลามก, หมิ่นประมาทหรือเป็นการใส่ความ

          8.8 เนื้อที่มีการสร้างขึ้น หรือส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สำเนาเนื้อหาของบุคคลอื่นที่มีลิขสิทธิ์

          8.9 เนื้อหาที่มีลักษะเกี่ยวกับการเผยแพร่ "อีเมลล์ขยะ", "จดหมายลูกโซ่" หรือจดหมายมวลชนที่ไม่ได้รับการร้องขอ ข้อความที่ปรากฏขึ้นแบบทันที (Instant Message) หรือ ข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ส่งทางอินเตอร์เนต (Spam) หรือ ข้อความที่มีลักษณะใกล้เคียงดังที่กล่าวมา

          8.10 เนื้อหาที่ลักษณะประกอบด้วย การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเฉพาะ หรือแสดงรหัสผ่านให้เข้าถึงเพจเว็บไซต์เฉพาะ หรือเพจเว็บไซต์ที่ซ่อน ข้อความ รูปภาพ ข้อมูลหรือเนื้อหา (ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับกับหน้าอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ให้สามารถเข้าถึงได้โดยปกติ)

          8.11 เนื้อหาที่มีลักษณะสนับสนุนหรือส่งเสริม การกระทำผิดทางกฎหมายใดๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมหรือกิจการ มีการสอนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำผิดทางกฎหมาย การซื้อขายอาวุธ การละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือ การสร้างหรือให้ไวรัสคอมพิวเตอร์

          8.12 เนื้อหาที่มีลักษณะชักชวน เชื้อเชิญ หรือจูงใจ เพื่อขอรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายจากผู้ใช้อื่นๆ

          8.13 เนื้อหาที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้า และ/หรือ การขาย ก่อนได้ความยินยอมจาก Meejai เช่นการแข่งขัน การทายผล การจับรางวัล โฆษณาทางการค้า

          8.14 เนื้อหาที่ประกอบด้วยรูปภาพ เสียงหรือวิดีโอของบุคคลอื่น ที่คุณเผยแพร่หรือแสดง โดยไม่ได้รับ ความยินยอมของบุคคลนั้น

          8.15 เนื้อหาที่ละเมิดความเป็นเป็นตัว สิทธิส่วนบุคคล สิทธิสาธารณะ สิทธิมนุษยชน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญญาสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลใดก็ตาม ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ ห้ามเผยแพร่หรือแสดงบนเว็บไซต์และห้ามใช้ บริการผ่าน Meejai โดยเด็ดขาด

Meejai ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินความดคีตามกฎหมาย กับผู้ใดก็ตามที่ใช้บริการ Meejai ด้วยดุลยพินิจของ Meejai แต่เพียงผู้เดียว บทลงโทษสำหรับการละเมิดบทบัญญัตินี้รวมไปถึง การลบเนื้อหาที่กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับ การยกเลิกการเป็นสมาชิก การยุติหรือห้ามดำเนินกิจกรรม การแจ้งให้ผู้รักษากฎหมายรับทราบ และแจ้งความดำเนินคดี

          8.16 การกระทำที่เกี่ยวข้องอาชญากรรมหรือการล่วงละเมิด ทั้งภาพอนาจารของเด็กหรือเรื่องโป๊เปลือย, การหลอกลวง การล่วงละเมิดทางเพศ การคุกคามทางเพศ การค้าประเวณี การค้าเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจาร การค้าขายยาเสพติด การพนันขันต่อ การข่มขู่กรรโชก การล่วงความลับหรือข้อมูล การส่งสแปม (Spam) การส่ง Spimming การค้าขายในลักษณะแผนการปิระมิด (Ponzi Schemes) การส่งไวรัสหรือไฟล์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิบัตร การละเมิดหรือการโจรกรรมความลับของการค้า

          8.17 การกระทำเพื่อการโฆษณาหรือการชักชวนใดๆ ที่ผู้ใช้ที่จะซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ได้รับอนุญาตหรือ ไม่ได้การยินยอมให้ใช้บริการ Meejai คุณไม่สามารถส่งจดหมายลูกโซ่หรือจดหมายขยะหรืออีเมลล์ไปยังผู้ใช้อื่นๆ

          8.18 การกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงหรือดัดแปลงแก้ไข พยายามหลีกเลี่ยงหรือดัดแปลงแก้ไขหรือส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงหรือดัดแปลงแก้ไข เทคโนโลยีที่กับการรักษาความปลอดภัยใดๆหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Meejai

          8.19 การกระทำเพื่อปลอมแปลง TCP/IP ที่ห่อหุ้มข้อมูลส่วนหัวหรือส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวใดๆ ในการเผยแพร่หรือแสดงรือในทุกวิถีทางเพื่อการใช้เว็บไซต์หรือบริการ Meejai ในการส่งการเปลี่ยนแปลง หลอกลวงหรือระบุแหล่งข้อมูลเท็จ

          8.20 การกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไวรัส ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ เวิร์ม หรือข้อมูลอื่นๆ ทางคอมพิวเตอร์โค้ดหรือไฟล์หรือโปรแกรม ที่ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตาม ทั้งซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือ ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          8.21 การกระทำอันเป็นการรบกวนการเข้าถึงของผู้ใช้บริการพื้นที่เก็บและแบ่งปันข้อมูล หรือเครือข่ายเว็บไซต์

          8.22 การกระทำอันเป็นการครอบคลุม ปิดบัง หรือซ่อนป้ายโฆษณา (Banner) ในหน้าประวัติข้อมูลส่วนบุคคล (Profile) ของคุณหรือ หน้าเพจใดๆ ของ Meejai โดยโค้ดหรือไฟล์แบบ HTML CSS หรือวิธีอื่นๆ

          8.23 การกระทำอันรวมถึงโค้ดหรือไฟล์แบบ HTML CSS หรือวิธีอื่นๆ อันเป็นการเข้ารหัสในหน้าประวัติข้อมูลส่วนบุคคล (Profile) ของคุณ รวมถึงการซ่อนเร้น หรือ ปกปิดการบรรจุการเข้ารหัส ในเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะข้อมูลของเนื้อหาที่ควรแสดงตามปกติในปัจจุบัน

          8.24 การกระทำอันทำให้เกิดการกระทำ การใช้งาน การแสดงแบบอัตโนมัติใดๆ ของระบบ อาทิเช่นการใช้สคริปต์เพื่อส่งรูปภาพหรือวิดีโอ

          8.25 การกระทำอันทำให้เกิดการแทรกแซง รบกวน หยุดการกระทำ ทำให้โปรแกรมทำงานผิดปกติ หรือสร้างภาระให้กับระบบใน Meejai หรือบริการเครือข่าย หรือบริการที่เชื่อมต่อกับบริการ Meejai

          8.26 การกระทำอันเป็นการแอบอ้าง หลอกลวงหรือพยายามที่จะเสแสร้งเป็น ผู้ใช้ บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นๆ

          8.27 การกระทำอันเป็นการใช้บัญชีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของสมาชิกรายอื่นเมื่อใดก็ตาม หรือเปิดเผยรหัสผ่านของผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงบัญชีของท่าน หรือเข้าถึงบัญชีของผู้อื่น

          8.28 การกระทำอันเป็นการขายหรือโอนประวัติข้อมูลส่วนบุคคล (Profile) ของคุณ

          8.29 การกระทำอันเป็นการใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากบริการ Meejai เพื่อข่มขู่ หรือ ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล

          8.30 การกระทำอันเป็นการใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากบริการ Meejai เพื่อการแสดงโฆษณาเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในประวัติข้อมูลส่วนบุคคล (Profile)ของคุณ หรือรับการชำระเงินหรือสิ่งที่มีค่าจากบุคคลที่สามในการแลกเปลี่ยนสำหรับประกอบกิจกรรมใดๆ ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ ไม่ได้รับความยินยอมจากบริการ Meejai ในนามของบุคคลที่สามนั้น

          8.31 การกระทำอันเป็นการลบหรือในลักษณะปรับเปลี่ยน แก่ไข ดัดแปลงหรือปลอมแปลง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่ประกาศสิทธิปรากฏในเนื้อหาใดๆ ยกเว้นเนื้อหาของท่านเอง

          8.32 การกระทำอันเป็นการใช้ เมต้า แท็ก (Meta tag) หรือ ซ่อนข้อความ หรือเมต้า ดาต้า (Meta data) เพื่อใช้ประโยชน์ Meejai ในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า URL หรือชื่อผลิตภัณฑ์โดย Meejai โดยไม่ได้การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

          8.33 การกระทำอันเป็นการพยายามหาช่องโหว่ ตรวจสอบหรือทดสอบความเสี่ยงใดๆ ของบริการ Meejai หรือการละเมิดใดๆ หรือการตรวจสอบมาตรการ การรักษาความปลอดภัย

          8.34 การกระทำอันเป็นการเก็บรวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้

          8.35 การกระทำอันเป็นการแอบอ้างหรือ สื่อไปในทางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลผ่านข้อความหรือเนื้อหา หรือการกระทำอื่นใด โดยใช้รูปแบบของระบบ หรือการฉ้อโกง หลอกลวง

          8.36 การกระทำอันเป็นการใช้บริการ Meejai ในลักษณะอื่นใด ที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

          9 ข้อพิพาทกับสมาชิก
          คุณเป็นบุคคลเดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อปฏิสัมพันธ์ของคุณ กับสมาชิกท่านอื่น Meejai ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ไกล่เกลี่ย หรือตัดสินข้อพิพาทระหว่างคุณและสมาชิกท่านอื่น

          10 ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
          Meejai จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับเนื้อหา หรือความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่เผยแพร่หรือแสดงในหรือผ่านบริการ Meejai ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ใช้บริการ Meejai หรือโดยการใช้อุปกรณ์ใดๆ หรือการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Meejai และเนื้อหานั้นไม่จำเป็นต้องสะท้อนความคิดเห็นหรือนโยบายของ Meejai

          ประวัติข้อมูลส่วนบุคคล (Profile) และแอปพลิเคชันโดยบุคคลที่สาม ที่ถูกสร้างและเผยแพร่หรือแสดงโดยผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ Meejai จะไม่รับผิดชอบเนื้อหา ในเรื่องความแม่นยำถูกต้องหรือความคิดเห็นในเว็บไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ดังกล่าวไม่สามารถไต่สวน ติดตาม หรือตรวจสอบหาความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลเนื้อหาจาก Meejai ได้ รวมทั้งเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงในบริการ Meejai ที่ไม่แสดงการรับรองหรืออนุมัติของการเชื่อมโยงเว็บไซต์โดย Meejai เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณจะต้องรับความเสี่ยงต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นเอง

          Meejai ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อโฆษณาของบุคคลที่สาม หรือโปรแกรมของบุคคลที่สาม หรือ บริการที่มีการเผยแพร่หรือแสดงทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai จะไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆ ต่อสินค้าหรือบริการที่ระบุโดยผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือโปรแกรมประยุกต์

          Meejai ไม่รับผิดชอบต่อพฤฒิกรรมใดๆ ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะแสดงสถานะว่ากำลังใช้งานระบบ (Online) หรือไม่ได้ใช้งานระบบ (Offline)

          Meejai ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดของข้อมูล ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล การหยุดชะงักของข้อมูล การลบล้างของข้อมูล ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งผ่านข้อมูล หรือการสื่อสารที่ล้มเหลว การขโมยหรือทำลายหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ผู้ใช้สื่อสาร

          Meejai จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อปัญหาเทคนิคหรือ การใช้งานที่ผิดปกติของเครือข่ายโทรศัพท์หรือการทำงานของคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงระบบออนไลน์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ความผิดพลาดของอีเมลล์ หรือ การใช้งานที่ผิดพลาดอันเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรืออัตราการเข้าใช้งานระบบการคับคั่งในอินเทอร์เน็ตหรือ ไม่ว่ากรณีอื่นใด ทั้งที่ไม่มีการใช้บริการ Meejai หรือมีการใช้บริการร่วมด้วย รวมถึงความเสียหายหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกับผู้ใช้งานหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเป็นผลมาจากการเข้าร่วมหรือดาวน์โหลดในการเชื่อมต่อกับบริการ Meejai

          ภายใต้สถานการณ์ที่ Meejai ไม่ต้องรับผิดชอบในการใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมทั้งการบาดเจ็บหรือตายที่เกิดจากการใช้บริการ Meejai จากเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่หรือแสดงทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai หรือเกิดจากการการกระทำของผู้ใช้ใดๆ ของบริการ Meejai ไม่ว่าจะกำลังใช้งานออนไลน์หรือออฟไลน์

          Meejai ไม่สามารถรับประกันและไม่สัญญาใดๆ เฉพาะผลลัพธ์จากการใช้บริการ Meejai ที่ไม่ได้แสดงไว้และ กำหนดอย่างชัดแจ้ง ในส่วนของการรับประกันใดๆ ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ละเมิดต่อ Meejai

          11 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
          ไม่มีกิจกรรมที่ Meejai จะต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ ในความเสียหายที่ไม่ได้มีผลเกิดขึ้นโดยตรง หรือเกิดขึ้นจากผลกระทบ หรือเกิดขึ้นโดยการยกเว้น หรือเกิดขึ้นโดยความบังเอิญ หรือเกิดขึ้นจากเหตุการณ์พิเศษ หรือเกิดขึ้นจากการลงโทษ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลประโยชน์จากการใช้ของบริการ Meejai แม้ว่า Meejai ได้รับแจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

หากเกิดกรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ความรับผิดชอบของ Meejai ต่อคุณจะคำนึงถึงสาเหตุและรูปแบบของการกระทำตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งานตามจำนวนเงินที่ชำระ (ถ้ามี) โดยคุณ สําหรับบริการ MeejaiI ในช่วงระยะเวลาของสมาชิก

          12 ประเทศไทย
          การควบคุมการใช้ซอฟท์แวร์ที่มีอยู่ในการเชื่อมต่อกับบริการ Meejai ("ซอฟต์แวร์") ถือเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมภายใต้การควบคุม ไม่มีซอฟต์แวร์ที่ทำการดาวน์โหลด หรือถ่ายโอนข้อมูลจากบริการ Meejai หรือการส่งออกข้อมูลเพื่อทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือส่งออกในการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของประเทศไทย การดาวน์โหลดหรือ ถ่ายโอนข้อมูล หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความเสี่ยง ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

          13 การพิพาท
          ข้อตกลงจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่เกี่ยวกับการขัดแย้งของกฎหมายตามบทบัญญัติ คุณและ Meejai ตกลงจะแก้ปัญหาเฉพาะข้อพิพาทภายใต้การควบคุมของศาลที่อยู่ภายในของประเทศไทย เพื่อแก้ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นตามความตกลงหรือบริการ Meejai

          ฉะนั้นโดยการรับรู้ สมัครใจและจงใจเพิกเฉย ต่อสิทธิ์ทางไอทีใดๆ อาจจะต้องได้รับการสอบสวนโดยคณะ ตุลาการในแง่คดีใดๆ (รวมถึงการเรียกร้อง การระงับการเรียกร้อง การยกเลิกเรียกร้องสิทธิหรือการเรียกร้องสิทธิของบุคคลที่สาม) ซึ่งอาจไม่เกิดจาก หรือ มีความเชื่อมโยงต่อกับข้อตกลงนี้

          ในอนาคตหากแต่ละฝ่ายมีการให้ลงนามเพื่อเป็นพยานในข้อพิพาทดังกล่าว จะไม่มีการให้ตัวแทนหรือตัวแทนของกลุ่มที่มาแสดงเป็นตัวแทน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเข้ามามีส่วนในคดีกรณีดังกล่าว ผู้ผิดข้อตกลงต้องสละสิทธิ์นี้ ในการบังคับใช้สิทธิ์ที่จะให้คณะลูกขุนพิจารณาดำเนินคดี แต่ละฝ่ายยอมรับทราบว่าข้อความส่วนนี้ ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับเข้ามาใช้ข้อตกลงร่วมกันนี้

          14 การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและชดเชยแก่ Meejai บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ผู้เป็นตัวแทน คู่ค้าและพนักงาน จากการละเมิดข้อตกลงนี้และ/หรือ ที่เกิดขึ้นจากที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ และ/หรือ การละเมิดของคุณต่อการรับรองและรับประกันตามข้อตกลงนี้ และ/หรือถ้าเนื้อหาใดๆที่คุณเผยแพร่หรือแสดงทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai เป็นผลให้ Meejai ต้องเกิดความรับผิดชอบใดๆ

          คุณต้องชดเชยต่อความรับผิดชอบ ข้อเรียกร้องหรือความต้องการ ที่เกิดจากความเสียหายจากการสูญเสียใดๆ การชดใช้ค่าเสียหายนี้ รวมทั้งค่าใช้ในการจ้างทนายตามสมควร การชดเชยแด่บุคคลที่สามและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการใช้บริการ Meejai

          15 การคุ้มครองลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ Meejai เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและต้องการให้ผู้ใช้บริการของเราสามารถปฏิบัติได้อย่างเดียวกันคุณไม่สามารถส่งข้อมูลขึ้นมาฝากวางบนบริการ ฝัง เผยแพร่หรือแสดง ส่งอีเมล์ส่งหรือทำให้กิดวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เกิดการละเมิดใดๆ ต่อลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่มีผลสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคล

          Meejai มีสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลง

          ถ้าหากคุณรู้ว่าเนื้อหาของคุณได้รับการคัดลอกและเผยแพร่หรือแสดงทั้งในหรือผ่านบริการ Meejai โดยไม่ได้กำหนดให้สามารถเผยแพร่หรือแสดงต่อสาธารณะชน ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้รับการยินยอม หรือในทางที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน Meejai หัวข้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และนโยบาย IP

          16 อื่นๆ
          ข้อตกลงนี้เป็นที่ยอมรับเมื่อเกิดการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ หรือการใช้บริการ Meejai และเป็นสิ่งยืนยันว่าคุณเป็นสมาชิก

          ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Meejai เกี่ยวกับการใช้บริการ Meejai

          ความเข้าใจที่ผิดพลาดต่อ Meejai ที่ทำให้เกิดการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดๆ ตามข้อตกลงนี้ จะไม่ถือเป็นสละสิทธิ์หรือยกเลิกบทบัญญัติ ชื่อของส่วนต่างๆ ในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา

          ข้อตกลงนี้ดำเนินการภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ ผิดกฎหมาย มีลักษณะเป็นโมฆะหรือ ทำให้ไม่มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และแยกออกจากข้อตกลงนี้ และไม่มีผลต่อความถูกต้องและ ไม่มีผลบังคับใดๆ ต่อบทบัญญัติที่เหลือ

โปรดติดต่อเราที่ support_meejai@gmail.com มีคำถามสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้

Meejai Register

:
:
:
:
: